Miniștrii agriculturii și pescuitului din Uniunea Europeană discută acum pentru o reformă a Politicii Agricole Comune (PAC). Discuția vizează, în special, regulamentul privind planurile strategice PAC și arhitectura verde.

Una dintre temele aflate pe ordinea de zi a Consiliului AgriFish vizează Strategia „De la fermă la consumator”, care a fost prezentată de Comisia Europeană anul acesta în data de 20 mai. Obiectivul strategiei este creșterea durabilității sistemelor alimentare din Europa.

Referindu-se la abordarea propusă de Comisie pentru punerea în aplicare a Strategiei „De la fermă la consumator” („F2F”), ministrul Adrian Oros a afirmat că soluțiile trebuie să fie pe măsura ambițiilor, atât din perspectiva bugetului, cât și a cerințelor pentru transformarea durabilă a modului de producție agro-alimentară a UE.

”Strategia „F2F” propune obiective care vor avea impact benefic asupra mediului și climei, prin stimularea aplicării unor practici agricole durabile, dar vor afecta competitivitatea fermierilor europeni. Apreciem inițiativa Comisiei de a sprijini statele membre cu recomandări care să faciliteze transpunerea obiectivelor celor 2 Strategii, dar acestea trebuie să rămână doar recomandări, să nu condiționeze aprobarea Planului Strategic și să țină cont de specificitatea fiecărui stat membru”, a subliniat ministrul Oros.

În opinia sa, atingerea obiectivelor F2F constituie o mare provocare și ar putea conduce la ineficiența acestei strategii deoarece:

➢ cerințele sunt foarte ambițioase, iar fondurile nu sunt corelate cu acestea. Prin urmare, există riscul ca fermierii să nu fie interesați de accesarea măsurilor.

➢ reducerea utilizării inputurilor chimice va conduce la reducerea productivității și, implicit, a veniturilor fermierilor, deci trebuie identificate soluții care să evite punerea în pericol a siguranței alimentare și falimentul fermelor europene, care ar duce la importul de produse care nu respectă standardele UE.

În discursul său, Adrian Oros a declarat că România consideră că prioritățile și măsurile sunt adecvate pentru a atinge obiectivele strategiei. Asigurarea unui sistem alimentar durabil reprezintă o oportunitate întrucât încurajează lanţurile de aprovizionare mai scurte, oferă posibilitatea consumatorilor de a alege diete mai sănătoase şi sustenabile. Realizarea obiectivelor strategiei nu trebuie să compromită în nici un fel securitatea și siguranţa alimentară.

”PAC are ca obiectiv și garantarea unui venit decent care va permite fermierilor să reziste la crize de orice natură. Dar fermierii europeni se confruntă deja cu o serie de probleme privind: importurile ieftine care nu respectă standardele UE, lipsa forței de muncă, diferențe de sprijin comunitar între statele membre, diferențe de capitalizare a fermelor etc. În acest sens trebuie continuată convergența externă a plăților directe.

Plățile către fermieri trebuie să acopere eforturile lor pentru: livrarea bunurilor publice, implementarea obiectivelor noilor strategii, reducerea discrepanțelor de venit față de alte sectoare și mai ales pentru livrarea de produse la prețuri accesibile tuturor consumatorilor. Nu în ultimul rând, trebuie stimulată consolidarea cooperării dintre producătorii primari pentru a-și susține poziția în cadrul lanțului alimentar”, a afirmat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.