O analiză publicată recent, a 44 de studii științifice arată că agricultura ecologică nu este numai durabilă din punct de vedere al mediului, ci și sustenabilă din punct de vedere financiar, în comparație cu agricultura convențională.

Studiul a evaluat performanța financiară a 55 de culturi cultivate în 14 țări de pe cinci continente.  Datele incluse în studiu au fost obținute în urma cercetării a 40 de ani de producție, asta reprezentând o analiză pe termen lung a sustenabilității financiare a agriculturii ecologice.

Potrivit autorilor, mulți factori pot afecta rentabilitatea agriculturii ecologice, inclusiv randamentele culturilor; costurile forței de muncă,  prețul pentru produsele ecologice,  perioada de tranziție de la producția convențională la cea ecologică și posibile economii din eliminarea produselor chimice utilizate în agricultura convențional.

Autorii remarcă faptul că sunt costuri mai mari cu forța de muncă pentru agricultura ecologică decât pentru agricutura convențională, asta datorită nevoii de aplicare a practicilor care necesită forță de muncă, ca de exemplu combaterea mecanică a dăunătorilor.

Cu toate acestea, analizele cost-beneficiu furnizate de studiu arată că beneficiile economice ale agriculturii compensează în mod organic aceste costuri, astfel încât agricultura ecologică este mai profitabilă în ansamblu.

Mai mult, autorii susțin că natura intensivă a forței de muncă a agriculturii ecologice are potențialul de a revitaliza economiile rurale, oferind un beneficiu economic suplimentar în afara domeniului de activitate al analizei.  Agricultura ecologică poate redistribui resursele din zonele rurale și poate promova stabilitatea economică prin crearea de locuri de muncă, conform concluziilor autorilor.

Analizele cost-beneficiu au inclus toți acești factori, iar autorii au concluzionat că agricultura organică este mai profitabilă decât agricultura convențională.Vânzările de produse ecologice au crescut până la 63 miliarde de dolari în SUA din 2002 până în 2011. Cu toate acestea, autorii analizei menționează că agricultura organică ocupă în prezent doar 1% din terenurile agricole globale. O creștere a extinderii practicilor agricole sustenabile pe terenurile agricole globale, poate ajuta la creșterea economică la nivel global.