Cererea pentru lapte sau carne ecologică este în creștere de la an la an, cu toate acestea, la noi în țară nu există nicio fermă certificată ecologic. Totodată, producţia autohtonă de lapte nu acoperă necesităţile de consum intern, numărul de vaci acoperind, în prezent, aproximativ 50% din necesitățile de procesare.

Fermele ecologice sunt indispensabile fermierilor ce practică agricultura ecologică, fiind o sursă importantă de îngrășăminte organice.

Animalele ecologice sunt considerate acele animale care s-au născut și au crescut în gospodării ecologice. În cazul în care sunt utilizate animale ce nu au fost crescute în condiții ecologice, acestea trebuie să treacă perioada obligatorie de conversie.

La înființarea fermelor ecologice, trebuie să ținem cont de faptul că, terenurile trebuie să fie certificate ecologic. Astfel, mai întâi terenurile trebuie să treacă etapa de conversie de doi ani.

Un alt factor important este menținerea echilibrului dintre sănătatea solului,a omului și a animalelor.

Animalele trebuie crescute în condiții apropiate de cele naturale, iar numărul acestora este determinat de raportul Unitate Bovină Adultă (UBA) ce revine la un hectar și depinde de cantitatea de azot produs de un animal prin bălegar și din necesitatea de a reduce la minim poluarea solului și a apelor freatice (cantitatea de azot obținut per an de la un animal nu trebuie să depășească 170 kg/ha).

În agricultura ecologică nu se admite utilizarea organismelor modificate genetic, nici în fitotehnie pentru producerea nutrețurilor, nici în zootehnie. Totodată, nu se admit spre utilizare substanțele chimice, îngrășăminte anorganice, hormoni, stimulatori, antibiotice și altele.

Odată ce au înființat o fermă ecologică, fermierii trebuie să ducă un registru de evidență a animalelor, în care să indice numărul individual, rasa, data nașterii, data ieșirii din gospodărie și alte date importante. Registrul este elaborat de fiecare producător, în acesta mai trebuie indicate tratamentele efectuate sau alte operațiuni importante efectuate.