Practicarea agriculturii ecologice necesită din partea fermierului cunoştinţe privind agricultura ecologică, o motivaţie puternică pentru un mod de producţie în armonie cu legile naturii, care să protejeze mediul înconjurător, sănătatea agroecosistemului şi a consumatorilor de produse agricole.

Având în vedere aceste cerințe, fermierii care doresc să practice agricultura ecologică trebuie să urmeze câteva etape sugerate de MADR înt-o publicație tematică pentru agricultura ecologică. Aceste etape ușurează adaptabilitatea la metodele agriculturii ecologice.

  1. Descoperirea şi cunoaşterea agriculturii ecologice.

Acest lucru se realizează prin acumularea de cunoştinţe şi informaţii specifice agriculturii ecologice precum: legi, principii, particularităţi de organizare şi funcţionare, particularităţi ale tehnologiilor de cultivare a plantelor şi de creştere a animalelor, calitatea produselor ecologice etc.

  1. Asigurarea resurselor financiare necesare începerii derulării activităţilor.

Trebuie asigurate resursele financiare pentru efectuarea de investiţii specifice determinate de tehnicile de producţie practicate în agricultura ecologică. Trebuie avut în vedere faptul că, de obicei, cel puţin pe perioada conversiei la agricultura ecologică, nivelul producţiilor se diminuează comparativ cu producţia iniţială.

  1. Proiectarea fermei ecologice.

Ferma ecologică trebuie proiectată conform cerinţelor şi regulilor agriculturii ecologice.

  1. Intrarea în procesul de conversie.

Pentru intrarea în procesul de conversie, trebuie selectat un organism de inspecţie şi certificare din lista celor aprobate de MADR. Împreună cu organismul de inspecţie şi certificare se încheie şi se semnează contractul de certificare, se stabileşte planul de conversie şi se începe implementarea acestuia în fermă.

  1. Înregistrarea ca fermă ecologică.

În fiecare an, până la data de 16 mai (inclusiv), fermierii care practică agricultura ecologică, atât cei certificaţi cât şi cei aflaţi în procesul de conversie la agricultura ecologică, au obligaţia de a-şi înregistra activitatea la MADR, prin direcţiile pentru agricultură judeţene. Înregistrarea fermierilor în agricultura ecologică este obligatorie în fiecare an şi se face prin completarea fişelor de înregistrare în agricultura ecologică, disponibile la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, în perimetrul cărora fermierii îşi desfăşoară activitatea.

  1. Înscrierea într-o organizaţie profesională.

Înscrierea într-o organizaţie profesională este recomandată pentru ca fermierul să poată primi informații suplimentare şi sprijinul de care are nevoie prin consilierea de către specialiștii experți ai organizaţiei respective.

  1. Obţinerea certificării şi practicarea agriculturii ecologice.

La sfârşitul perioadei de conversie, atunci când toate cerințele de conformitate au fost îndeplinite, ferma este certificată ecologică, iar recolta şi produsele agricole pot fi comercializate ca fiind ecologice.

Pe perioada conversiei, planul de conversie trebuie pus în practică, iar toate acțiunile, operațiile și activitățile menite să realizeze conversia sunt trecute într-un registru special denumit „Jurnalul de fermă”.

De asemenea, fermierii trebuie să-şi supună activitatea din fermă unor vizite de inspecţie, care sunt realizate de organismul de inspecţie şi certificare – Conversia de la agricultura convenţională la agricultura eco.