Măsura 11 , pentru agricultură ecologică (M.11) din PNDR 2014-2020, reprezintă sprijinul agricultorilor care decid să acorde respect mediului înconjurător activând într-o afacere ecologică și sustenabilă. Acest sprijin este acordat în două direcţii: conversia de la forma de agricultură convențională la metode de agricultură ecologică sau menţinerea practicilor de agricultură ecologică.

Beneficiarii plăților din cadrul Măsurii 11 Agricultură Ecologică, sunt fermierii care utilizează terenuri agricole și sunt înregistrați în sistemul de agricultură ecologică. Plata compensatorie este plătită anual, reprezintă o sumă fixă pe unitatea de suprafață (ha) și este acordată în urma asumării unor angajamente:
• pe o perioadă de minimum 2 ani (pentru culturi anuale) și maximum 3 ani (pentru culturi perene) pentru pachetele care vizează conversia de la agricultura convențională la agricultura ecologică, cu menținerea certificării suprafețelor pe o perioadă de cel puțin 5 ani
• pe o perioadă de 5 ani pentru pachetele care vizează menținerea agriculturii ecologice

Condițiile care trebuie respectate de către toți fermierii care solicită plăți din fonduri europene sau din bugetul național sunt stabilite în baza prevederilor PNDR 2014-2020 și ale legislației europene relevante.

Regulamentul (UE) cu nr. 1305/2013 – 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului urmareşte:
• sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală;
• finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole;
• stabilirea unor norme privind plățile acordate fermierilor prin sprijin în cadrul politicii agricole comune.

Regulamentele delegate (UE) cu nr. 639/2014 – 641/2014 ale Parlamentului European și al Consiliului, stabilesc norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, cu modificările și completările ulterioare