În baza obiectivelor dezvoltării durabile trecute în agenda ONU pentru anul 2030, s-a ajuns la concluzia că agricultura ecologică este răspunsul pentru atingerea acestora.

Printre aceste obiective, sunt enumerate:

  • Orașe și comunități durabile
  • Consum și producție responsabile

Agricultura ecologică, prin definiția ei, este un ansamblu de sisteme sustenabile care păstrează resursele și oferă protecție mediului înconjurător. Prin aplicarea practicilor agriculturii sustenabile, comunitățile, atât cele din mediul rural, cât și cele din mediul urban se bucură de durabilitatea resurselor.

Solul este o resursă vitală, pe care adesea omul o neglijează prin construcții și infrastructură, însă acolo unde solul se mai poate bucura de lumina soarelui și de apă, fertilizarea ecologică și protejarea zonelor încă naturale oferă durabilitatea acestei resurse.

Alte obiective care pot fi atinse prin  aplicarea practicilor agricole sustenabile sunt:

  • Muncă decentă și creștere economică
  • Industrie, inovație și infrastructură
  • Eliminarea sărăciei și a foametei
  • Sănătate și bunăstare

Agricultura ecologică înseamnă şi un consum mai mare de forţă de muncă, deoarece nu se mai aplică pesticide și produse chimice, iar grija asupra culturilor trebuie să fie sporită.

Diversificarea producţiei din fermele românești v-a constitui lipsa dependenței  de piaţa cerealelor și totodată lipsa concurenței pe piața legumelor şi fructelor din agricultura intensivă, cu preţuri mult mai mici din ţările non-UE.

În agricultura sustenabilă, accesarea mai multor fonduri europene, pe baza obiectivelor comunitare, ca de exemplu: mâncarea mai sănătoasă, protecţia mediului şi interzicerea substanţelor periculoase, constituie mai multe afaceri, mai mulți bani în economie și mai multe locuri de muncă create pentru sute de mii de romani care se pot întoarce în ţarã cu experiență în agricultura din Spania, Anglia și Italia. Putem dezvolta prin sectorul agricol organic anumite zone rurale, astăzi fără orizont de dezvoltare economică.
Agricultura ecologică este o oportunitate în următoarea perioadă, deoarece este soluția pentru atingerea multor obiective plasate în agende importante care servesc pentru bunăstarea omenirii la nivel mondial.

Fermierii sau investitorii români ar trebui sã profite de acest segment al agriculturii, să înceapă tranziţia de la agricultura convențională, încă din acest an,pentru că viitorul va fi ecologic în spaţiul comunitar,iar resursele necesare sunt accesibile multor fermieri români.