Începând cu anul 2007, fermierii din România au beneficiat de sprijinul Politicii Agricole Comune (PAC) UE pentru dezvoltarea rurală, cu scopul creşterii sectorului agro-alimentar şi forestier, diversificarea activităţilor, precum şi pentru îmbunătăţirea mediului înconjurător.

Pentru perioada 2014-2020, a fost pus un accent deosebit pe promovarea utilizării eficiente a resurselor (sustenabilitate), precum şi pe creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă în agricultură, în concordanţă cu obiectivele stabilite prin Strategia Europa 2020. Unul din instrumentele puse la dispoziţia Statelor Membre pentru atingerea acestor obiective este pachetul de măsuri de mediu şi climă ale PNDR 2014-2020, adresate practicilor de agro-mediu şi climă (Măsura 10), agriculturii ecologice (Măsura 11) şi zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale (Măsura 13), aceastea fiind implementate în România începând cu anul 2015.

În prezent finanțarea prin PNDR 2014-2020 este acordată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). APIA a informat că până în prezent au fost depuse, în cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plată, un număr de 70.960 cereri, pentru o suprafaţă de 227.989 hectare.

Cererea Unică de Plată se depune o singură dată, chiar dacă se utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe. Pentru fermierii care solicită o suprafaţă mai mare de 50 hectare de teren agricol cererea se depune la Centrele județene APIA, iar la Centrele locale în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mică sau egală cu 50 hectare de teren agricol. Sprijinul financiar este finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Într-un comunicat de presă, de pe data de 10 martie, APIA informează cu privire la depunerea Cererilor Unice de Plată în cadrul Campaniei 2020, care se va încheia la data de 15 mai 2020, în conformitate cu prevederile OMADR nr.69/2019.