Există numeroase elemente tehnice din sfera viticulturii cu implicaţii directe asupra calităţii strugurilor. Unul dintre aceste elemente îl reprezintă influenţa sistemului de conducere din plantaţiile viticole.

În mod firesc, trebuie subliniată importanţa fotosintezei pentru o plantaţie viticolă. Fotosinteza este un proces ce se petrece la nivelul frunzei, ce permite transformarea sevei brute (formată din apă şi săruri minerale conţinute în sol) în sevă elaborată sau zaharuri.

Specialiștii consideră că este necesară punerea în aplicare a unei strategii ce se bazează pe următoarele acţiuni:

  • expunerea la lumină a frunzelor productive,
  • limitarea frunzelor consumatoare
  • gestionarea eficientă a unor parametrii (definirea unei suprafeţe foliare suficiente, asigurarea unei expuneri optime a frunzelor la lumină, ridicarea şi menţinerea coardelor butucului de viţă într-un ax vertical și dirijarea optimă a sistemului de conducere a coardelor butucilor de viţă de vie).

În ceea ce privește densitatea de plantare a viţelor, trebuie găsit un echilibru între criteriul calitativ şi criteriul economic al exploatației viticole.

În practica curentă, există trei mari tipuri de densităţi de plantare a viţelor și anume o densitate mare care cuprinde între 8000 și 10.000 de butuci la unitatea de suprafață, o densitate medie de 4000-5000 de butuci la hectar și o densitate scăzută cu doar aproximativ 3000 de vițe cultivate la hectar. În mare parte din podgoriile româneşti s-a adoptat o densitate maximă de 4.500 butuci vie / ha, distanţa dintre rândurile de viţă fiind de 2,2 m.

Sistemul de conducere se realizează întotdeauna pe baza analizei următorilor parametri implicaţi: suprafaţa foliară, înălţimea peretelui foliar, posibilitatea calculării lungimii din afara solului şi din interiorul solului a aracului de rând, de unde rezultă calculul lungimii totale a aracului și poziţionarea firelor de sârmă portante (fixe) şi ridicătoare (mobile).

În calculul lungimii aracului, se porneşte de la înălţimea foliară pentru a obţine lungimea din afara solului şi din interiorul solului a aracului. În realizarea sistemului de sustinere un rol hotărâtor îl are poziţionarea firelor de sârmă.