Beneficiarii schemei de ajutor de stat pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite pot depune cererile de plată până pe 26 februarie 2021, inclusiv, informeazăAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Este vorba despre cea de-a 5-a sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020.

Anunţul de prelungire a sesiunii de depunere a cererilor de sprijin este publicat pe site-ul oficial al instituţiei www.apia.org.ro. Cererile însoţite de documentele specificate în Ghidul Solicitantului se depun la centrele judeţene APIA.

Potrivit APIA, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească acele condiţii prevăzute în schema de ajutor de stat şi detaliate în Ghidului Solicitantului aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 208/2020, publicat pe site-ul APIA, la secţiunea „Măsuri de sprijin şi IACS”, subsecţiunea „Măsuri delegate din PNDR”.