Parlamentul European a dat, săptămâna trecută, undă verde Raportului Com Agri elaborat de europarlamentarul Petri Sarvamaa cu privire la „Strategia europeană a pădurilor – calea de urmat”. Acest vot în plen a transmis un semnal pozitiv proprietarilor și administratorilor de păduri și celor 4 milioane de lucrători implicați în lanțurile valorice forestiere.

Pentru proprietarii și administratorii de păduri din întreaga Europă, a fost un vot mult așteptat. Deputații europeni i-au ascultat pe cei care lucrează efectiv în păduri și au propus un text echilibrat care să recunoască silvicultura multifuncțională și impactul pozitiv al practicilor de gestionare durabilă a pădurilor.

Proprietarii pădurilor care aplică principiile de gestionare durabilă a pădurilor ar trebui să beneficieze de un sprijin financiar mai bun, inclusiv de un ajutor nou specific pentru zonele „Natura 2000”, și să primească o compensație echitabilă pentru pierderile economice cauzate de punerea în aplicare a unor măsuri de protecție.

Prin noua strategie, Comisia Europeană își propune, totodată, să contribuie la consolidarea rezilienței europene la dezastre și a instrumentelor de avertizare timpurie pentru a crește gradul de prevenire și de pregătire, de exemplu în ceea ce privește incendiile, inundațiile sau infestările cu dăunători.

Eurodeputații solicită ca impactul schimbărilor climatice asupra incendiilor forestiere să fie atenuat în mod eficient și insistă asupra finanțării adecvate a cercetării și inovării pentru ca pădurile să fie mai rezistente în fața schimbărilor climatice.

„Pădurile au o mare importanță pentru noi toți. Prin urmare, nu putem accepta decât o strategie ambițioasă și de sine stătătoare a UE, care să asigure un echilibru între sustenabilitatea economică, ecologică și socială a pădurilor și a zonelor împădurite, să promoveze reziliența acestora și să ne ajute să ne îndreptăm către o economie circulară”, a declarat raportorul Petri Sarvamaa (PPE, Finlanda).

Pădurile europene și alte terenuri împădurite acoperă aproape 43% din suprafața Uniunii. Aproape două treimi din acesta este deținut privat de 16 milioane de proprietari de păduri. Sectorul forestier și sectorul bioeconomiei angajează cel puțin 500.000 de cetățeni europeni în mod direct și 2,6 milioane în mod indirect.