Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a demarat o Campanie de informare în rândul fermierilor, dedicată exclusiv măsurilor delegate către APIA din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, cu scopul de a eficientiza implementarea acestora și de a crește gradul de absorbție a fondurilor aferente măsurilor.

Principalele obiective ale acestei Campanii de informare, vizează creșterea gradului de vizibilitate și conștientizarea fermierilor beneficiari, dar și a potențialilor fermieri activi care pot beneficia de subvențiile APIA; cu privire la modul de accesare a măsurilor din PNDR 2014-2020. Masurile vizate sunt :
• Măsura 10 – Agromediu și clima,
• Măsura 11 – Agricultura ecologică,
• Măsura 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale,
• Măsura 14 – Plăți în favoarea bunăstării animalelor,
• Măsura 8 – Submăsura 8.1 – Împãdurirea și crearea de suprafete împădurite,
• Măsura 15 – Submăsura 15.1 – Plăți pentru angajamente de silvomediu

Subvențiile APIA se adresează tuturor categoriilor de fermieri activi, indiferent de forma de organizare, persoane fizice sau juridice. Aceștia trebuie sa fie fermieri activi, adică să desfăsoare o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai terenurilor sau deținători ai animalelor. Fermierii pot fi și asociați în cadrul unor cooperative agricole, alcătuite conform legislației sau chiar în grupări de producători. Beneficiarii subvențiilor APIA sunt definiți în cadrul art. 7 din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificările și completările ulterioare.

„Pornind de la convingerea că un fermier informat e un fermier puternic, am considerat că este foarte important și util să venim în întâmpinarea nevoii fermierilor de a cunoaște și înțelege cât mai bine modul de accesare a acestor forme de sprijin, de a fi la curent cu noutățile și oportunitățile de finanțare și de a-și clarifica eventualele neclaritați cu ajutorul lectorilor APIA prezenți la conferință.” a declarat Directorul General APIA, Adrian PINTEA, prezent la conferință.