Diversitatea în cultura plantelor se realizează printr-o combinaţie de asolamente şi rotaţii diverse. Dintre componentele sistemelor de cultivare a plantelor, în contextul agriculturii ecologice asolamentul şi rotaţia sunt cele mai eficiente deoarece au efecte pozitive multiple.

Rotația culturilor este considerată de unii specialiști prima cea mai mare descoperire din istoria agriculturii. Acestă tehnică este cea mai inteligentă metodă prin care fermierii pot evita dezechilibrarea compoziției solului, fapt care generează recolte bogate. Necostisitoare, simplă și ecologică, metoda este aplicată de fermieri și pentru prevenirea bolilor și a dăunătorilor din culturi.

Prin asolament se urmărește crearea unor condiții de mediu mai favorabile pentru plantele cultivate, o mai bună fertilizarea a solurilor și prevenirea pagubelor provocate de existența bolilor, dăunătorilor, dar și de apariția buruienilor.

Asolament bun se reflectă și într-o producție bună

În agricultura ecologică, asolamentul este o măsură de bază pentru culturi, a cărui valoare nu poate fi înlocuită prin nici o altă măsură, chiar dacă solul şi ceilalţi factori de vegetaţie sunt optimi. Valoarea deosebită a asolamentului este dată de efectele sale asupra calităţii solului și a productivității culturii agricole.

Asolamentul influenţează direct sau indirect, următorii parametri: biodiversitatea, structura peisajului agricol, eficienţa lucrărilor agricole, diversificarea producţiei și nu în ultimul rând competenţa managerială a fermierilor.

Proiectarea asolamentelor ecologice are o importanță deosebită prin care se urmăreşte optimizarea modului de folosinţă a terenurilor agricole şi se compune din trei operaţii distincte: delimitarea parcelelor cultivate, delimitarea drumurilor principale şi secundare de pe teritoriul unităţii agricole și implementarea asolamentului pe teren.

 

De ce este rotația culturilor importantă

Rotaţia este una din cheile succesului agriculturii ecologice, datorită efectelor pozitive complexe şi de lungă durată asupra însuşirilor solului şi a productivităţii.

Factorii naturali, cum sunt tipul de sol, relief, expoziția, adâncimea apei freatice sunt factori cu o importanță deosebită în alegerea culturilor din cadrul asolamentului. Însă rotația și succesiunea în cadrul asolamentelor se vor face în funcție de cerințele agrobiologice ale plantelor.