Ministerul Agriculturii și Dezvoltării rurale (MADR) publică o broșură cu tematica agriculturii ecologice. Aici, legislația care privește aplicarea practicilor agricole ecologice se regăsește sub forma legislației comunitare și naționale.

Tinerii fermieri, dar și fermierii care decid să facă conversia de la agricultura convențională la agricultura ecologică trebuie să cunoască:

Legislația Comunitară

 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 586/2013 al Comisiei din 20 iunie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 şi de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 în ceea ce privește data transmiterii raportului anual.
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 567/2013 al Comisiei din 18 iunie 2013 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008.
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 392/2013 al Comisiei din 29 aprilie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 în ceea ce privește sistemul de control al producției ecologice.
 • Regulamentul (CE) nr. 537/2009 al Comisiei din 19 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008, în ceea ce priveşte lista ţărilor terţe din care trebuie să provină anumite produse agricole obţinute prin metode de producţie ecologică pentru a putea fi comercializate în Comunitate.
 • Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe.
 • Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului.
 • Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.
 • Regulamentul (CE) nr. 501/2008 al Comisiei din 5 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului.
 • Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe.
 • Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91. Legislaţia privind agricultura ecologică 38

Legislația Națională

 • Ordinul nr. 1253 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică.
 • Hotărârea nr. 418 din 26 iunie 2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010.
 • Ordinul nr. 383 din 23 mai 2013 privind modificarea anexei nr. 8 la Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică.
 • Ordinul nr. 378 din 23 mai 2013 privind modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică.
 • Hotărârea nr. 131 din 27 martie 2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului.
 • Hotărârea nr. 911 din 5 septembrie 2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate.
 • Ordinul nr. 187 din 24 august 2012 privind completarea Ordinului Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 219/2007.
 • Ordinul nr. 181 din 16 august 2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică.
 • Ordinul nr. 147 din 16 iunie 2011 pentru modificarea anexei la Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 17/2011.
 • Hotărârea nr. 590 din 8 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010.
 • Ordinul nr. 17 din 20 ianuarie 2011 privind aprobarea reducerilor şi excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică.
 • Hotărârea nr. 1303 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate şi a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010.
 • Hotărârea nr. 1095 din 2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate şi a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010.
 • Ordinul nr. 252 din 2010 pentru modificarea Ordinului Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 219/2007.
 • Hotărârea nr. 759 din 21 iulie 2010 cu modificările și completările ulterioare privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică.
 • Ordinul nr. 51 din 1 martie 2010 pentru aprobarea regulilor naționale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din țări terțe.
 • Ordinul nr. 219 din 21.03.2007 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică.
 • Ordinul nr. 317/190 din 11 mai 2006 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice.