Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) explică ceea ce înseamnă produs ecologic și cum pot obține și utiliza fermierii marca „produs ecologic”.

Marca „produs ecologic” garantează că produsul agricol provine dintr-un mod de producţie ce exclude utilizarea produselor chimice de sinteză şi protejează mediul înconjurător. Pentru ca un produs agricol să poată primi această marcă trebuie ca acesta să rezulte dintr-un mod de producţie în care:

  • se respectă un plan de conversie a terenului de la agricultura convenţională la agricultura ecologică sau terenul a început să fie lucrat într-un sistem de agricultură ecologică
  • există un sistem de control şi certificare
  • nu se utilizează produse chimice de sinteză (îngrăşăminte chimice de sinteză, pesticide, aditivi, conservanţi, dezinfectanţi etc.)
  • cultivarea plantelor şi creşterea animalelor se fac în armonie cu legile naturale, folosind, protejând şi respectând natura
  • se limitează utilizarea de inputuri şi se privilegiază inputurile naturale
  • se utilizează tehnologii de cultivare a plantelor şi de creştere a animalelor specifice agriculturii ecologice.

Pentru a putea fi comercializate, toate produsele agriculturii ecologice trebuie să fie controlate şi trebuie să obţină certificarea unui organism de inspecție și certificare acreditat.

Sigla ,,ae”, proprietate a MADR, garantează că produsul, etichetat astfel, provine din agricultura ecologică şi este certificat de un organism de inspecţie şi certificare aprobat. Dreptul de utilizare a siglei ,,ae” pe produsele, etichetele şi ambalajele produselor ecologice îl au producătorii, procesatorii şi comercianţii înregistraţi la MADR, numai după ce aceștia au completat cererile de solicitare.

În prezent, alături de sigla naţională, aplicarea siglei comunitare pe eticheta produselor ecologice este obligatorie în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 967/2008 al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice.