Pentru perioada de programare 2014-2020, a fost pus un accent deosebit pe promovarea utilizării eficiente a resurselor, sustenabilității, precum şi pe creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă în agricultură în concordanţă cu obiectivele stabilite prin Strategia Europa 2020. Unul din instrumentele puse la dispoziţia Statelor Membre pentru atingerea acestor obiective este noul pachet de măsuri de mediu şi climă ale PNDR 2014-2020, adresate practicilor de agro-mediu şi climă (Măsura 10), agriculturii ecologice (Măsura 11) şi zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale (Măsura 13), aceastea fiind implementate în România începând cu anul 2015.

Măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile agricole sunt finanţate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) în cadrul PNDR 2014-2020 și implementate în România în anul 2018 pe terenurile agricole cu scopul asigurării tuturor informaţiilor necesare pentru continuarea angajamentelor care se află în derulare.

Pentru a aduce aceste informaţii utile și necesare cât mai aproape de fermieri, s-a desfăşurat o campanie amplă de distribuire a documentelor pentru cererea unică, la instituţii şi parteneri ai MADR care activează la nivel naţional, regional, judeţean sau local.

Începând cu data de 1 martie 2018, MADR a lansat o invitație fermierilor care utilizează terenuri agricole situate în zonele eligibile pentru pachetele de agro-mediu și climă (M.10), în zonele afectate de constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (M.13), dar și fermierilor care utilizează terenuri aflate în conversie sau terenuri certificate în agricultura ecologică (M.11), pentru a solicita la APIA plățile compensatorii de dezvoltare rurală prin cererea unică de plată. Alocările acestor măsuri depășesc 2,6 mld. EUR.