Diversitatea biologică constituie noţiunea prin care este definită întreaga diversitate a vieţii pe Pământ, iar în prezent se confruntă cu unul dintre cele mai complexe fenomene: încălzirea globală. Evoluţia ecosistemelor de mii de ani este o consecinţă directă a echilibrului dintre diferitele specii care pot fi puternic afectate de impactul direct al schimbărilor climatice asupra acestora.

Sectoarele afectate de creşterea temperaturii şi modificarea regimului de precipitaţii sunt: biodiversitatea, agricultura, resursele de apă, silvicultura, infrastructura, reprezentată prin clădiri şi construcţii, turismul, energia, industria, transportul, sănătatea şi activităţile recreative.

Atenuarea efectelor schimbărilor climatice în agricultură reprezintă un obiectiv prioritar în cadrul acţiunilor strategice de dezvoltare ale statelor membre UE.

Producţia vegetală variază an de an, fiind influenţată semnificativ de fluctuaţiile condiţiilor climatice şi în special de producerea evenimentelor meteorologice extreme. Cele mai vulnerabile specii cultivate vor fi îndeosebi culturile anuale de cereale şi prăşitoare, deficitul de apă din anotimpul de vară.

Modalități de conservare a solului și reducerea condiţiilor deficitare pentru vegetaţie sunt:

  • gestionarea eficientă a resurselor de apă în agricultură,
  • alegerea perioadelor de semănat în funcţie de gradul de aprovizionare cu apă al solurilor,
  • consum redus de energie prin aplicarea irigaţiilor;
  • reducerea costurilor de producţie prin alegerea unui sistem alternativ de lucrări ale solului şi de întreţinere specializat în combaterea buruienilor, bolilor şi dăunătorilor;
  • scăderea riscului de apariţie a bolilor, precum şi o utilizare eficientă a fungicidelor;
  • scăderea emisiilor de CO2 şi creşterea producţiei şi a masei vegetale.

Impactul schimbărilor climatice asupra biodiversităţii unui teritoriu implică analiza impactului asupra tuturor ecosistemelor existente pe teritoriul respectiv şi al relaţiilor dintre acestea, iar acest impact se suprapune presiunii și distrugerii habitatelor şi poluării factorilor de mediu.