Agenția Europeană de Mediu trage semnale de alarmă asupra utilizării solurilor care determină schimbări în peisaje, ecosisteme și mediu.

Peisajele rurale sunt în schimbare datorită intensificării agriculturii, abandonării terenurilor şi exploatării forestiere. Activităţi precum agricultura, silvicultura, transporturile şi locuinţele utilizează sol, schimbându-i starea naturală şi funcţiile. Multe probleme de mediu se nasc din utilizarea terenurilor, iar acest lucru duce la schimbări climatice, pierderea biodiversităţii şi poluare.

Multe dintre aceste probleme sunt abordate de legislația UE privind apa, deșeurile, produsele chimice, poluarea industrială, protecția naturii și pesticidele. UE a elaborat și o amplă strategie de protecție a solului, care se axează pe cauzele degradării solului și subliniază necesitatea de a gestiona terenurile în mod durabil, pentru a se evita pierderea productivității solurilor. Agricultura sustenabilă este soluția prin care solul își poate păstra în continuare prospețimea și nutrienții. Putem folosi plantele pentru îmbunătăţirea solului și nivelul de fertilitate a acestuia.

Pentru că 75% din populaţia Europei trăieşte în oraşe, problemele utilizării terenurilor urbane sunt, în prezent, de o importanţă majoră. Solurile sunt și habitatul multor specii, de la microbi și insecte minuscule, la vietăți mai mari cum ar fi iepurii și cârtițele. Natura are nevoie de mii de ani pentru a produce doar câțiva centimetri de sol , iar asta înseamnă că el nu poate fi reînnoit.

Oamenii depind de sol pentru a trăi, însă activitățile umane au consecințe negative asupra lui. Din cauza anumitor practici agricole, unele soluri devin vulnerabile la eroziune.. În unele regiuni, ca urmare a irigațiilor, solul a devenit sărat și mai puțin fertil.

Calitatea produselor alimentare este afectată, deoarece culturile de pe solurile poluate absorb substanțe contaminate, punând în pericol sănătatea consumatorilor.