Statul va acorda prime la comercializarea produselor agricole primare, produselor pescărești și de acvacultură, de către producătorii agricoli, acvacultori sau pescari comerciali. Prima va fi de 100 euro, respectiv 200 euro, raporată la cantitatea de produse, conform unui proiect de lege adoptat de Parlament, prin votul final al Camerei Deputaților.

Vor beneficia de prevederi persoanele fizice și juridice, persoanele fizice autorizate/întreprinderile familiale/întreprinderile individuale din România, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  1. dețin în proprietate sau în arendă suprafețe de teren agricol, luciu de apă sau construcții destinate producției agricole pe teritoriul României;
  2. posedă atestat de producător, sau documente de înregistrare, sau licență de acvacultură, sau licență de pescuit comercial, după caz, emise de autoritățile române;
  3. comercializează pe piață produsele agricole primare, produsele pescărești și de acvacultură, din producția proprie;
  4. fac dovada comercializării produselor agricole primare pentru care posedă atestat de producător sau licență de acvacultură, sau licență de pescuit comercial, după caz.

Prima de comercializare se acordă la cerere, pe baza următoarelor documente:

  1. adeverința care să ateste, conform înscrisurilor de la registrul agricol, suprafața de teren cultivată, suprafața de amenajări specifice destinate cultivării, suprafața de luciu de apă, respectiv numărul de animale/păsări/familii de albine deținută/ deținut de către solicitant;
  2. atestatul de producător vizat la zi, sau documentele de înregistrare, sau licența de acvacultură, sau licența de pescuit comercial, după caz;
  3. dovada comercializării produselor agricole

Cererea pentru acordarea primei de comercializare se depune la centrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) în a cărei rază teritorială se află terenul, luciul de apă sau ferma. Prima de comercializare se acordă în termen de 30 de zile de la data depunerii.

Dacă va fi promulgată de șeful statului, legea va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2021 și se aplică până la data de 31 decembrie 2023.