Sectorul agricol ar trebui să fie responsabil din punct de vedere financiar pentru poluare, în special pentru poluarea apelor, potrivit unui nou raport al Curții de Conturi Europene, inițiativă apreciată de Comisarul European pentru Agricultură.

Raportul, publicat pe 5 iulie, examinează utilizarea principiului „poluatorul plătește”, care îi responsabilizează pe poluatori pentru poluarea lor și daunele cauzate mediului.

În acest fel, cei care generează poluarea, și nu contribuabilii, sunt responsabili pentru costurile asociate.

Principiul este necesar pentru a îndeplini în mod „eficient și echitabil” obiectivele Acordului Verde, potrivit lui Viorel Ștefan, autor al raportului, membru al Curții de Conturi Europene, care a subliniat că poluatorii „trebuie să plătească pentru daunele de mediu pe care le cauzează”.

În prezent, legislația UE aplică în mod explicit principiul „poluatorul plătește” doar politicilor de mediu și nu sectorului agricol.

Dar auditorii au spus că această poziție ar trebui reconsiderată și au solicitat ca sectorul agricol să fie tras la răspundere, mai ales în ceea ce privește poluarea apei.

Agricultura este „sectorul care exercită cele mai multe presiuni asupra resurselor regenerabile de apă dulce, dar contribuie cel mai puțin”, se arată în raport.

În UE, aproape 3 milioane de situri sunt potențial contaminate, în principal de activitatea industrială, tratarea și eliminarea deșeurilor, în timp ce 6 din 10 corpuri de apă de suprafață, cum ar fi râurile și lacurile, nu sunt în stare chimică și ecologică bună.

Întrebat despre ideea introducerii principiului „poluatorul plătește” în politicile agricole, comisarul european pentru agricultură, Janusz Wojciechowski, a spus că este „pe deplin de acord” cu concluziile raportului.

„Acest principiu în care poluatorul plătește ar trebui să fie vizibil și în politica agricolă”, a spus el, menționând că diferențele-cheie dintre statele membre și că efortul trebuie să fie proporțional cu dimensiunea problemelor.

Cu toate acestea, auditorii au subliniat dificultatea de a aplica aceste principii în cazul poluării provenite din surse difuze, cum este cazul agriculturii.

Ca atare, raportul include o recomandare specifică pentru Comisie de a lua în considerare modul de abordare a poluării din agricultură și a raportului cost-beneficiu global al aplicării principiului până la sfârșitul anului 2024.

Auditorii au oferit mai multe sugestii cu privire la modul în care o astfel de mișcare ar putea fi pusă în aplicare în sector.

Acestea au inclus o mișcare de impozitare a poluantului, în acest caz îngrășământul, și, de asemenea, de revizuire a tarifului apei pentru a reflecta prețul real al acestei resurse, inclusiv extracția și difuzarea acesteia în mediu.

Nu este prima dată când auditorii solicită aplicarea unei astfel de măsuri în sectorul agricol.

În raportul recent publicat privind politica agricolă comună (PAC) și schimbările climatice, publicat pe 21 iunie, auditorii au adăugat o cerere similară de a aplica principiul „poluatorul plătește” emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură.

Asociația fermierilor din UE a refuzat să comenteze în acest moment cu privire la impactul potențial al unei astfel de mișcări.