Impactul poluării asupra sănătății umane este bine cunoscut, însă pe lângă influența pe care o are asupra bolilor, inclusiv a celor cardiovasculare și a astmului, gazele de seră distrug de asemenea și culturile agricole, afectându-le calitatea nutrițională și siguranța, ceea ce produce un risc major asupra securității alimentare.

În India, poluarea provoacă înjumătățirea recoltelor la culturile de grâu și orez, potrivit unui studiu din 2014. Cercetătorii au atribuit acest fenomen ozonului de la nivelul solului (O3), un poluator care se formeaza ca rezultat al unor reacții chimice între gazele precursoare, precum oxizii de azot și compușii organici volatili nemetanici. Metanul și monoxidul de carbon au, de asemenea, un rol în formarea ozonului.

Studiul cercetătorilor a arătat faptul către între 1980 și 2010, recoltele au fost cu 36% mai scăzute decât ar fi fost în mod normal fără gradul ridicat de poluare. Numai în 2010 aceste pierderi au fost echivalentul a 24 de milioane de tone de grâu în India sau în valoarea de piață, a cinci miliarde de dolari.

În plus, odată cu încălzirea globală, se estimează și creșterea nivelurilor de O3. Iar pe masură ce industriile poluatoare migrează de la orase spre zone înconjurate de agricultură, efectele vor fi imediate și devastatoare asupra recoltelor.

Ozonul este o formă specială și foarte reactivă a oxigenului, constând în trei atomi de oxigen. În stratosferă – unul dintre straturile superioare ale atmosferei – ozonul ne protejează de radiaţiile ultraviolete periculoase ale soarelui. În straturile inferioare ale atmosferei – troposfera – ozonul este însă în fapt un important poluant care afectează sănătatea publică și natura.

Acest poluator este puternic și agresiv. Nivelurile ridicate de ozon corodează materialele, clădirile și ţesuturile vii. Acesta reduce capacitatea plantelor de a realiza fotosinteza și împiedică absorbţia dioxidului de carbon. De asemenea, ozonul împiedică reproducerea și creșterea plantelor, ceea ce are ca rezultat recolte mai scăzute și reducerea dezvoltării pădurilor. În corpul uman, ozonul provoacă inflamaţii în plămâni și bronhii.

Poluarea cu O3 provoacă pierderi de 5-12% a recoltelor globale, cele mai afectate fiind grâul, orezul, porumbul și soia, iar pagubele economice asociate acestor pierderi se ridică la 20 de miliarde de dolari pe an.

Potrivit cercetătorilor de la Centrul de Ecologie și Hidrologie din Marea Britanie, producțiile de soia sunt afectate cu precădere în America de Nord și de Sud, în vreme ce India și China se confruntă cu pierderi la culturile de grâu. Ozonul reduce semnificativ și culturile de orez din India, Bangladesh, Indonezia și China, cea din urmă înregistrând, de asemenea pierderi și la producțiile de porumb. Studiile mai arată faptul că zonele cel mai afectate de poluarea cu O3 sunt totodata supuse riscurilor generate de dăunători, boli și încălzire climatică.

Pagubele generate de poluarea cu ozon reduc semnificativ posibilitatea de a atinge Obiectivele de Dezvoltare Durabila (ODD-urile) prin care, până în 2030,ar trebui să eradicăm foametea, să intrunim securitatea alimentara, să îmbunătățim nutriția și să promovăm agricultura sustenabilă.

Nivelul pierderilor generate de O3 depinde de strategiile viitoare referitoare la reducerea emisiilor de gaze de seră. Poluarea cu ozon reprezintă o problemă globală, care impune investiții și angajamente atât din partea guvernelor, cât și a jucătorilor din industrii.
Printre soluțiile pe termen scurt se numără crearea unor noi varietăți de culturi, rezistente la ozon sau dezvoltarea unor agrochimicale non-toxice, care să nu genereze poluare.