Principiile generale ale agriculturii ecologice sunt proiectarea și gestionarea proceselor biologice, limitarea vânzării de materii prime și implicit limitarea strictă a utilizării de materiii chimice.

Proiectarea și gestionarea proceselor, se bazează pe niște sisteme ecologice (folosesc resursele naturale interne ale sistemului): utilizarea organismelor vii și a metodelor de producție mecanice și explicit excluderea utilizării de organisme modificate genetic (OMG-uri) și produse realizate din sau prin OMG-uri.

Principiile specifice ale agriculturii ecologice se axează pe menținerea habitatului natural și ameliorarea degradării solului, reducerea la minim a resurselor neregenerabile și reciclarea deșeurilor.

În speță, valorile aplicării practicilor agricole ecologice sunt:

 1. Menținerea și ameliorarea florei și faunei solului, precum și a fertilității naturale a solului, a stabilității și diversității acestuia.
 2. Reducerea la minimum a utilizării de resurse neregenerabile și materii prime din afara exploatațiilor.
 3. Reciclarea deșeurilor și a produselor secundare de origine vegetală și animalieră.
 4. Respectarea echilibrului ecologic local sau regional în momentul adoptării de decizii privind producția.
 5. Menținerea sănătății animalelor prin stimularea imunității lor naturale, precum și prin selecționarea raselor și a practicilor de creștere corespunzătoare.
 6. Menținerea sănătății plantelor prin măsuri preventive, precum: selecționarea speciilor și a cultivarelor corespunzătoare, rezistente la dăunători și boli; practicarea unor rotaţii corespunzătoare ale culturilor; utilizarea de metode mecanice şi fizice; protecţia duşmanilor naturali ai dăunătorilor.
 7. Practicarea producției animaliere adaptate zonei și tipului de teren.
 8. Respectarea unui nivel înalt de bunăstare a animalelor, respectând nevoile specifice ale speciilor.
 9. Realizarea de produse ecologice de origine animalieră provenite de la animale care au fost crescute în exploatații ecologice de la naștere sau ecloziune și pe parcursul întregii vieți.
 10. Selecționarea raselor în funcție de capacitatea animalelor de a se adapta la condițiile locale, vitalitatea și rezistența acestora la boli și probleme de sănătate.
 11. Hrănirea efectivelor de animale cu hrană ecologică alcătuită din ingrediente agricole produse ecologic și din substanțe naturale neagricole.
 12. Aplicarea unor practici de creștere a animalelor ce stimulează sistemul imunitar și întăresc apărarea naturală împotriva bolilor și, în special, includerea de exerciții periodice și accesul la zone în aer liber și pășuni, după caz.
 13. Excluderea creșterii de animale poliploide obținute în mod artificial.