Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță că a fost prelungit, prin Ordin al Ministerului Agriculturii, termenul pentru înregistrarea fermierilor care vor să beneficieze de subvențiile pe hectar pentru agricultură ecologică, aferente anului de campanie 2020.

Prin Ordinul MADR nr. 109/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică s-au făcut următoarele schimbări:

1. Pentru anul 2020, termenul de înregistrare a operatorilor în sistemul de agricultură ecologică se prelungeşte până la data de 15 iunie inclusiv;

2. Operatorii se pot înregistra la direcțiile județene pentru agricultură astfel:
a) personal, prin una din următoarele modalități:

– depunerea documentelor în format fizic;

– transmiterea documentelor în format electronic;

– transmiterea documentelor prin poștă sau fax;

b) prin asociaţiile profesional legal constituite în domeniul agriculturii care îndeplinesc condiţiile menţionate la alin. (22), în situaţia în care operatorul optează pentru această variantă. Asociaţiile pot înregistra operatorii prin depunerea documentelor în format fizic la DAJ sau transmiterea documentelor în format electronic, utilizând semnătura electronică a asociaţiei.