Ministrul Agriculturii anunță un nou ordin referitor la agricultură ecologică. Ordinul nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 669 din 31 august 2016, a revenit cu modificările și completările ulterioare.

La articolul 9, alineatul (1), după litera ș) se introduce o nouă literă, litera ș1) cu următorul cuprins:

„ș1) Pentru anul 2020, anexa prevăzută la lit. ș), se eliberează până la data de 1 noiembrie.”

La articolul 12, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 81, cu următorul cuprins:

,,81 : Pentru anul 2020, APIA transmite către OC, până la data de 17 iulie, lista prevăzută la

punctul 8.”

La finalul saptamanii trecute, subsecretarul de stat Avram Fițiu a condus întâlnirea desfășurată la sediul MADR cu Organismele de Inspecție și Certificare (OIC) din agricultura ecologică. La întâlnire au participat directori și experți din cadrul direcțiilor tehnice de specialitate a MADR. Dezbaterea a urmărit analiza propunerilor înaintate Ministerului de către organismele de control pentru facilitarea activității actorilor implicați în agricultura ecologică și continuarea procesului de certificare a operatorilor în sistemul de agricultură ecologică, în contextul pandemiei.

Sugestiile transmise de organismele de control în agricultura ecologică vizează aspecte privind:

  • efectuarea inspecțiilor suplimentare prin sondaj în sezonul 2020,
  • prelungirea termenului de realizare a acestora până în trimestrul I al anului 2021,
  • posibilitatea de prelungire a termenului de depunere a documentelor justificative la APIA până la data de 15 noiembrie 2020,
  • înregistrarea operatorilor în sistemul de agricultură ecologică la direcțiile agricole județene.