Fermierii pot primi în mod gratuit apă pentru irigații, până la punctele de livrare, acolo unde au fost făcute contractele pentru 2020. Pentru că agricultorii se confructă cu lipsa precipitațiilor în multe regiuni ale țării, regimul termic al aerului este mai ridicat decât în mod obișnuit și raportat la situația actuală privind necesitatea creșterii producțiilor agricole, ministerul Agriculturii anunță spriijin.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF), aduce la cunoștința tuturor fermierilor că prin infrastructura de îmbunătățiri funciare se poate asigura apă gratuită până la punctele de livrare, acolo unde sunt încheiate contracte pentru anul 2020.

MADR, prin ANIF, suportă cheltuielile aferente asigurării unui nivel optim al apei pentru irigaţii la stațiile de punere sub presiune şi alte puncte de livrare, respectiv costul apei şi costul energiei electrice pentru pomparea apei de irigaţii, prin fonduri asigurate de la bugetul de stat, în baza contractelor multianuale/sezoniere.

În acest sens, fermierii sunt încurajați să încheie contractele sezoniere/multianuale, având ca obiect livrarea apei pentru irigaţii, ca să fie asigurat un nivel corespunzător de umiditate a solului, iar producțiile să fie satisfăcătoare.

Din datele prezentate de ANIF rezultă că suprafața totală pregătită pentru contractare și aplicare a irigațiilor este de 1.045.183 ha, fiind deservitã de infrastructura de îmbunătățiri funciare funcționabilă, din care 1.800 km de canale. ANIF a încheiat, până în prezent, 747 contracte, din care 620 multianuale și 127 sezoniere, pentru o suprafață totală de 830.242 ha.

Pe fondul măsurilor luate pentru a preîntâmpina răspândirea Coronavirusului (Covid – 19), în această perioadă, contractele se vor transmite în format electronic, la adresele de e-mail comunicate pe site-urile Filialelor Teritoriale și a unității centrale a ANIF: https://www.anif.ro/

În cazul fermierilor care nu au posibilitatea transmiterii unui e-mail/ fax, aceștia se pot adresa Filialelor Teritoriale ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, în vederea programării pentru semnarea contractelor.

Având în vedere că prin fondurile asigurate de la bugetul de stat se susține costul energiei electrice pentru pomparea apei de irigaţii și costul apei, Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, îndeamnă toți actorii implicați la un comportament responsabil și invită fermierii la încheierea contractelor și la solicitarea apei pentru irigații!