Schema privind „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate” a fost aprobată pentru anul 2020, în ședința de Guvern, din 26 martie. Resursele financiare necesare aplicării schemei ajung la suma de 187.500 de mii de lei, reprezentând echivalentul în euro al sumei de aproape 40.000 de euro. Valoarea ajutorului de minimis este de maximum 3.000 euro pentru fiecare beneficiar, pe an.

Potențialii beneficiari sunt:

• producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător
• producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008
• producătorii agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative:

• să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția „Program susținere tomate, anul 2020, beneficiar numărul ………….., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ………/ Municipiului Bucureşti”;
• să obțină o producție de minimum 3 kg tomate/mp;
• să fie înregistrați în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere.
• să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor completat începând cu data înființării culturii.
• să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind comercializarea producției

Potrivit MADR, cererea de înscriere în program și documentele aferente pot fi depuse /transmise la DAJ inclusiv prin fax sau poștă, sau în format electronic prin e-mail, până la data de 15 mai.

Verificările se efectuează la începutul rodirii și înainte de începerea recoltării în vederea evaluării producției. Valorificarea recoltei se face până la data de 15 iunie.