Dezvoltarea rurală este printre principalele obiective ale Politicii Agricole Comune pentru perioada 2021-2027. România va aloca fonduri importante pentru îndeplinirea acestui țel. Haideți să vedem ce sume se vor acorda.

Propunerea Comisiei Europene pentru Cadrul Financiar Multianual pentru perioada 2021-2027, în cazul României, este de 20.5 miliarde de euro. Din această sumă, 13.3 miliarde reprezintă plățile directe, în timp ce 6.7 miliarde de euro se vor acorda pentru Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Și alocările pentru FEADR se vor face în baza unor indicatori.

365 miliarde de euro –bugetul propus pentru Politica Agricolã Comunã 2021-2027

Cel puțin 5% din totalul sumelor pentru FEADER vor merge către Măsura LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții, dar și diversificarea economiei rurale. În plus, combate sărăcia și excluderea socială.

Rata de cofinanţare a statelor membre propusã de comisia europeanã : 65-80% FEADR

Mai departe, minimum 30% din alocările pentru FEADR (2 miliarde de euro) vor merge către intervenții adresate obiectivelor specifice de mediu și climă. Luarea de măsuri pentru protejarea mediului înconjurător este o provocare specială pentru următoarea perioadă, fiecare țară din cadrul Uniunii Europene fiind nevoită să construiască un Plan de acțiuni solid.

În ceea ce privește finanțarea acțiunilor de asistență tehnică necesare pentru managementul eficient și implementarea Planului Strategic al Politicii Agricole Comune va consuma maximum 4% din totalul sumelor FEARD, adică în jur de 270 de milioane de euro.

Propunerile legate de direcțiile de acțiune în exercițiul financiar 2021-2027 pentru FEADR sunt în număr de 6:

  • Investiții în exploatații agricole, pomicole, unități de procesare, servicii de bază în mediul rural și investiții non-agricole: 38%
  • Sprijin pentru mediu și climă: 35%
  • Sprijin pentru bunăstarea animalelor și instrumente de gestionare a riscurilor: 9%
  • Instalarea tinerilor agricultori și înființarea de noi întreprinderi rurale: 8%
  • Cooperare și inovare: 6%
  • Schimb de cunoștințe și informare și asistență tehnică: 4%

În următoarele articole de pe Ecoferma dedicate Politicii Agricole Comune veți găsi și alte obiective stabilite pentru exercițiul 2021-2027 și cum sunt văzute în România.