Fermierii au fost informați pe site-ul www.agroinfo.ro în legătură cu campania desfășurată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru depunerea cererii subvenției conform Măsurii 11 Agricultură ecologică, PNDR 2020.
Anul acesta, fermierii pot solicita plăți compensatorii pe hectar și pot ajunge la peste 600 de euro/ha/an. Pentru aceste subvenții, fermierii încheie angajamente multianuale la APIA, iar perioada este de 5 ani.

Măsura 11 – Agricultură ecologică, este prevăzută cu submăsurile :
-11.1 – Sprijin pentru conversia la practicile și metodele de agricultură ecologică și
-11.2 – Sprijin pentru menţinerea practicilor și metodelor de agricultură ecologică.

În cazul sprijinirii conversiei de la agricultură convențională, la cea ecologică, cerințele submăsurii solicită fermierilor beneficiari să respecte practicile agriculturii ecologice pe suprafeţele agricole pe toată perioada desfășurării angajamentului pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării.

Totodată, beneficiarii submăsurii 11.1 vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor, într-o evidență a activităţilor agricole reprezentative implementării angajamentelor (caiet de agricultură ecologică). Beneficiarii ţin o evidenţă și în cazul pajiştilor permanente pentru care se încheie angajamente ; se asigură pe toată perioada angajamentului o încărcătură minimă de animale de 0,3 UVM/ha.

Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă, pe unitatea de suprafață (ha), ca plată compensatorie pentru pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare pentru o perioadă de maximum 2 ani pentru culturile anuale și maximum 3 ani pentru culturile perene și care sunt fermieri activi potrivit art. 9 din Reg. (UE) nr. 1307/2013, cu modificarile ulterioare.

Cerinţele specifice fermierilor activi beneficiari ai submăsurii 11.2, mai sus enunțate, trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe suprafeţele agricole care fac obiectul angajamentului, ținând o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor, și făcând dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agricultură ecologică prin servicii de consiliere sau consultanţă.

Conform enunțării cerințelor subvenției submăsurii 11.1, și beneficiarii submăsurii 11.2, sunt nevoiți în cazul pajiştilor permanente pentru care se încheie angajamente, să asigure pe toată perioada angajamentului o încărcătură minimă de animale de 0,3 UVM/ha.
Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă, pe unitatea de suprafață (ha) și reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare pentru o perioadă de 5 ani și care sunt fermieri activi potrivit art. 9 din Reg. (UE) nr. 1307/2013.