Realizarea unei ferme impune respectarea unor condiţii vizând alegerea terenului pentru amplasarea construcţiilor.

Orientarea şi organizarea adăposturilor

Adăposturile trebuie orientate ca amplasare în raport de condiţiile locale de climă şi de posibilităţile naturale de protecţie oferite de relief sau de existenţa unor păduri. La orientarea adăposturilor se urmăreşte:

Exploatarea intensivă impune existenţa unor adăposturi atât pentru protejarea de vânturi şi ploi, cât şi pentru asigurarea posibilităţilor de furajare şi adăpare.
Adăposturile pentru vite trebuie să fie spaţioase – asigurând suprafaţa necesară de min 8 mp/cap; călduroase – temperatura optimă fiind de 10-15°C, lipsite de curenţi, cu ventilaţie corespunzătoare şi cu un coeficient de luminozitate de 1:20. Ferestrele vor fi amplasate la 1,70 m de la podea.

Pentru menţinerea căldurii în timpul iernii, se recomandă adăposturile cu pod. În interiorul adăposturilor se fixează, pe lângă pereţi, jgheaburi din scândură, metal sau beton, cu înălţimea de 40 cm prevăzute cu grătare care să permită administrarea concentratelor.

Locul de muls în timpul iernii se amenajează într-o încăpere specială, tot în interiorul adăpostului, în apropierea acestuia fiind şi camera de păstrare a produselor (lapte, brânză) şi a inventarului de muls.

Principalele cerinţe în alegerea terenului sunt:

  • amplasarea fermei la 500 m de ultima casă, la periferia localităţilor;
  • suprafaţa să fie suficient de mare pentru a putea asigura amplasarea adăposturilor şi a construcţiilor anexe;
  • relieful să fie plan, uscat, cu o pantă de 2,5%, pentru a permite scurgerea apelor din precipitaţii;
  • amplasarea construcţiilor să se realizeze pe suprafeţe ferite de inundaţii, cu sol rezistent şi cu apă freatică la o adâncime minimă de 1,5-2 m;
  • asigurarea sursei  de apă pentru adăparea animalelor şi activitatea fermei;
  • înlăturarea situaţiilor de poluare a mediului şi posibilitatea aplicării unor măsuri sanitar-veterinare.