Noul regulament privind produsele ecologice oferă o bază solidă, însă legislația secundară care urmează să fie adoptată trebuie să fie la fel de rezilientă.

Comisia are ca prioritate asigurarea faptului că sectorul agriculturii ecologice dispune de instrumentele adecvate, precum și de un cadru juridic funcțional și consensual, esențial pentru atingerea obiectivului de a aloca agriculturii ecologice 25 % din suprafața terenurilor agricole.

Pentru a contribui la realizarea acestui obiectiv, Comisia Europeană instituie și utilizează instrumente esențiale:

  • Un plan de acțiune pentru agricultura ecologică, care va contribui la stimularea sectorului, atât la nivelul cererii, cât și la nivelul ofertei. Acesta va fi organizat în jurul a trei puncte principale:
  • stimularea cererii de produse ecologice, menținându-se totodată încrederea consumatorilor;
  • încurajarea creșterii sectorului agriculturii ecologice în UE;
  • consolidarea rolului producției ecologice în lupta împotriva schimbărilor climatice și a pierderii biodiversității, inclusiv în gestionarea durabilă a resurselor.
  • Noua legislație privind agricultura ecologică, care va reflecta natura schimbătoare a acestui sector aflat în creștere rapidă. Noile norme sunt menite să garanteze o concurență loială pentru agricultori, permițând evitarea fraudelor și menținând încrederea consumatorilor.
  • Politica UE de promovare a produselor agroalimentare, care sprijină sectorul agricol european prin promovarea caracteristicilor sale calitative pe piața internă și în țările terțe. În cadrul politicii de promovare, Comisia intenționează să aloce agriculturii ecologice un buget specific de 40 milioane EUR pentru anul 2021. Acest buget va cofinanța acțiunile de promovare și campaniile de informare privind sectorul ecologic al UE, sensibilizând publicul cu privire la calitățile acestuia și urmărind stimularea cererii.

Alimentele din agricultura ecologică se produc cu ajutorul unor substanțe și procese naturale, rezultând o metodă agricolă cu impact limitat asupra mediului.