Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la viitorul plan de acțiune privind agricultura ecologică. Acest sector va contribui mult la realizarea ambiției Pactului verde european și la atingerea obiectivelor stabilite în cadrul strategiei „de la fermă la consumator” și al strategiei în domeniul biodiversității.

La cererea statelor membre, a Parlamentului European, a țărilor terțe și a altor părți interesate, Comisia a propus amânarea cu un an a intrării în vigoare a noii legi privind agricultura ecologică, de la 1 ianuarie 2021 la 1 ianuarie 2022.

Viitorul plan de acțiune privind agricultura ecologică, care urmează să fie adoptat la începutul anului 2021, va fi un important instrument însoțitor al viitoarei creșteri a sectorului. Strategiile Comisiei pentru agricultură și biodiversitate includ obiectivul ca, până în 2030, 25 % din suprafața terenurilor agricole să fie exploatate în regim ecologic.

Normele privind agricultura ecologică încurajează un standard ridicat al bunăstării animalelor și impun fermierilor să răspundă nevoilor comportamentale specifice ale animalelor.

Comisia a adoptat strategia „de la fermă la consumator” și strategia pentru biodiversitate la 20 mai 2020. În conformitate cu Pactul verde european, acestea propun acțiuni și angajamente ambițioase ale UE pentru a combate declinul biodiversității în Europa și în întreaga lume și pentru a transforma sistemele noastre alimentare în standarde mondiale pentru durabilitatea competitivă, protecția sănătății umane și planetare, precum și pentru mijloacele de subzistență ale tuturor actorilor din lanțul valoric alimentar.