Agrosilvicultura este definită ca integrarea deliberată a vegetației lemnoase cu activitățile agricole. Sistemele agrosilvice oferă o producție mai mare de biomasă pe unitate de teren și mai multe servicii ecosistemice decât terenurile agricole fără arbori, cum ar fi reducerea eroziunii solului și a levigării de azot și creșterea sechestrării carbonului și îmbunătățirea diversității peisagistice.

Practicile din domeniul agrosilviculturii răspund pe deplin nevoii de a pune în practică agricultura multifuncțională, așa cum se cere de cele mai relevante strategii și acorduri de dezvoltare internaționale și europene care necesită obiective de dezvoltare durabilă în Europa.

Termenul nu este întotdeauna pe deplin înțeles, dar poate fi definit drept integrarea vegetației lemnoase, a culturilor și/sau a animalelor pe aceeași suprafață de teren, fie prin încorporarea plantării copacilor pe terenuri agricole, fie prin introducerea agriculturii în pădurile sau livezile existente.

Agrosilvicultura este una dintre cele mai întâlnite practici de utilizare a terenurilor din întreaga lume și a constituit elemente-cheie în peisajul rural european până când practicile agricole moderne au fost introduse și adoptate la scară largă în ultimele decenii. Vegetația lemnoasă a fost menținută deliberat sau inclusă în terenurile cultivate sau pășunate de către agricultorii europeni, deoarece în mod tradițional a servit unor scopuri diferite în economia agrară, prin producție multiplă și beneficii ecologice.

În prezent, există aproximativ 20 de milioane de hectare de agrosilvicultură în UE, potrivit EURAF, care estimează că aproape 90% din suprafața pășunilor europene ar putea include practici de silvopășuni, care integrează copaci, foraje și pășuni și că peste 99% din terenul arabil european ar fi potrivit pentru practicile silvoarabile.

Văzută ca o soluție „câștig-câștig” în ceea ce privește atât economia, cât și ecologia, precum și beneficiile mai evidente ale creșterii copacilor pe terenurile agricole, cum ar fi producerea de cherestea și culturi de arbori, agrosilvicultura aduce, de asemenea, beneficii ecologice considerabile.