Cultivarea sustenabilă necesită o serie de reguli, care sunt adesea respectate de fermierii ecologici. În urma conversiei (de cel puțin 1 an), fermierii români cultivă cu respect pentru pământ. Indicatorii esențiali pentru agricultura sustenabilă sunt solul, deșeurile, energia , gazele cu efect de seră și protecția animalelor. 

Soluri

Îmbunătățirea calitătii solului și a capacității sale de a sprijini viața plantelor și a animalelor (fertilitatea solului), și reducerea eroziunii solului care poate duce la pierderea nutrienților. Solul este cel mai importat indicator al agriculturii și al fermei. Păstrarea unui sol fără reziduuri reprezintă un sol fertil și bogat în nutrienți care facilitează culturile sau asigură o hrană bogată pentru animale.

Deșeuri

Colectarea selectivã constituie un prim pas pentru orice fermă ecologică, care alege să elimine pesticidele și îngrășămintele chimice și își propune un ajutor considerabil pentru mediu și din prisma colectării corecte a deșeurilor. Colectarea corectă a deșeurilor protejează mediul înconjurător, fermierii și animalele.

Energia și gazele cu efect de sera

Înțelegerea și găsirea oportunităților de reducere a consumului de energie în agricultură. Acest lucru poate fi realizat prin utilizarea de mașini de optimizare, utilizarea redusă a pesticidelor / fertilizatorilor și reducerea consumului de energie în irigare.  Concentrațiile atmosferice globale de gaze cu efect de seră, în principal dioxid de carbon, metan și protoxid de azot au crescut semnificativ începând cu anul 1750. Principala cauză a acestor creșteri a constituit-o activitatea umană efectul fiind cel de încălzire globală.

Protecția animalelor

Stabilirea unor standarde și colaborarea dintre furnizori și fermieri pentru a-i ajuta să devina compatibili pentru o mai bună protecție a animalelor. Densitatea animalelor în adăpost se stabilește respectând nevoile de confort specifice animalelor, în funcție de specie, rasă și vârstă.