Arătura adâncă de toamnă trebuie făcută după un plan bine pregătit şi analizat din timp. Specialiștii consideră că astfel se poate creşte mult productivitatea şi se valorifică mai bine timpul de lucru.

 1. Organizarea lucrului are în vedere următoarele aspecte:
 • alegerea corectă a direcţiei de deplasare,
 • jalonarea postaţelor,
 • delimitarea zonelor de întoarcere, prin trasarea brazdelor de control,
 • jalonarea primului parcurs
 • verificarea periodică în timpul lucrului a adâncimii reglate.
 1. În funcţie de tipul de sol şi de adâncimea arăturii propuse, plugurile se vor echipa cu 3 sau 4 trupiţe. Se va evita însă, pe cât posibil, creşterea lăţimii de lucru, prin reducerea neîntemeiată a adâncimii arăturii.
 2. Arătura cu plugurile clasice se poate executa după două metode: în lateral (sau în părţi) şi la cormană. Pentru executarea arăturii în lateral, agregatul se deplasează de la marginile postaţei (sau a parcelei, dacă aceasta are dimensiuni mai reduse) spre interior. La terminarea arăturii, pe mijlocul postaţei rămâne un şanţ.
 3. Adâncimea arăturii depinde, în primul rând, de grosimea stratului de sol fertil, de textura solului şi de gradul de tasare pe profil.
 • Pe solurile profunde, se ară la adâncimea de 30-35 cm, iar pe solurile cu stratul fertil subţire sau pe solurile uşoare şi afânate, la adâncimea de 20-25 cm.
 • Pe solurile cu mult schelet (pietroase), adâncimea se reglează în aşa fel încât în urma plugului să nu se aducă la suprafaţă acest material sau roca-mamă.
 • Pe majoritatea solurilor, dar mai ales pe cele tasate şi impermeabile (dar profunde) s-a dovedit benefică executarea arăturii de bază cu subsolier la adâncimea de 30-32 + 15 cm sau aratură + afânare adâncă la 40-60 cm.